Kamis, 30 Juli 2015

SMP NURUL ISLAM PURWOYOSO

Semoga Allah memberimu petunjuk dan pertolongan untuk selalu beramal shalih.
Sesungguhnya engkau ibarat anak yang berusaha saya kembangkan, saya bahagia bila melihat dirimu berbadan sehat, berpendirian kuat, suci hati, berakhlaq mulia, menjaga adab, menjauhi perkataan tercela, lemah lembut dalam bergaul, menyayangi sesama, menolong fakir, belas kasih terhadap yang lemah, pemaaf, tidak meninggalkan shalat, tidak menunda-nuda waktu, untuk beribadah kepada Pencipta, Pemilik, Pemelihara, Penguasamu....