Selasa, 02 Februari 2010

Ajining sarira dumunung ing busana
Nilai badaniah seseorang terletak pada pakaiannya

Harga diri fisikal seseorang terletak pada penampilan pertama. Penampilan pertama seseorang dapat dilihat dari busana yang dipakai. Semakin tinggi kelas sosial seseorang biasanya ia berpakaian yang lebih baik. Penampilan dalam zaman modern sangat penting agar dihargai orang.
Dari pakaian yang dikenakan juga, dapat dilihat perilaku pengguna. Pemilihan pakaian sangat penting dalam pergaulan.
Pakaian yang baik haruslah sopan, menutup aurat dan tidak mengganggu orang lain.

Sumber. Filsafat Jawa, Ajaran Luhur Warisan Leluhur.
Gelombang Pasang. 2006

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

anda sopan, saya segan (✿◠‿◠)